ДС са партнерима упутио европарламентарцима предлог Споразума о слободним изборима

Демократска странка, Странка слободе и правде, Покрет слободних грађана, Не давимо Београд, Заједно за Србију и Покрет за преокрет послали су члановима Европског парламента који посредују у међустраначком дијалогу о изборним условима предлог текста Споразума о слободним изборима.


СПОРАЗУМ О СЛОБОДНИМ ИЗБОРИМА

У циљу обезбеђивања равноправног приступа медијима, плурализма у медијима, професионалних стандарда и етичких принципа, формира се KООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ (НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА ИСТИНИТО ИНФОРМИСАЊЕ) (у даљем тексту KТИ) са извршним овлашћењима.

KТИ ће почети са радом најкасније 15 дана од дана прихватања Споразума и биће образовано минимум 6 месеци пред наредне изборе.

САСТАВ KТИ:

Чланови KТИ-а су представници политичких субјеката који су у оквиру дијалога под покровитељством Европског парламента дефинисали овај Споразум, уз исти број представника власти и опозиције и по једног представника новинарских удружења – УНС, НУНС, НДВН.

У рад KТИ-а, без права гласа и по позиву, могу бити укључени представници РЕМ-а, јавних сервиса и цивилног сектора који се баве мониторингом медија.

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА KТИ-а:

Начин рада KТИ-а дефинише се интерним пословником о раду, а одлуке се доносе већином присутних чланова.

KТИ заседа најмање једном недељно, у згради Народне скупштине Републике Србије, уз пуну јавност рада.

Свим састанцима присуствују и представници Европског парламента или лица која они одреде.

ЗАДАЦИ KТИ-а:

ОПЦИЈА 1 – избор независног уредничког тима информативног програма јавних сервиса – РТС-а и РТВ-а, који ће предложити представници новинарских удружења чланица Националног тела.

Рок 30 дана од дана конституисања KТИ-а.

ОПЦИЈЕ 2 – дефинисати нову програмску схему у којој ће:

• три пута недељно представници опозиције која је постигла Споразум самостално гостовати у емисијама које се емитују на првим програмима РТС-а и РТВ-а у трајању од 30 минута, у термину између 18.30 и 19 сати

• три пута недељно једнак број представника власти и опозиције која је постигла Споразум учествовати у емисијама дебатног карактера, у трајању од 90 минута, које ће се емитовати на првим програмима РТС-а и РТВ-а, у термину 21х

• у свим Информативним емисијама (Дневник 1, 2, 3, Вести, Јутарњи дневник, Јутарњи програм, Магазин око…) бити обезбеђена једнака заступљеност представника власти и опозиције потписница Споразума, тако што ће се време обраћања именованих, изабраних и постављених лица представника власти пондерисати са 0,5.

Рок 30 дана од дана конституисања KТИ.

2. Обезбедити независним медијима и организацијама (Бета, Фонет, Истиномер, KРИK, ЦИНС, БИРН, Време...) да два пута недељно, у трајању од 30 минута, емитују своје независне садржаје на програмима РТС-а и РТВ-а у ударним терминима.

Рок 30 дана од дана конституисања KТИ.

3. Забранити извештавања о активностима државних функционера који су на изборним листама у току трајања кампање, осим када су у питању унапред планирани државни послови или ванредне околности у оквиру којих се неће преносити ставови изабраних, постављених и именованих лица о било којој другој теми и/или политичком актеру.

РОK – почетак изборне кампање.

4. KТИ ће израдити Препоруке о обавези правовременог, истинитог и избалансираног информисања, које ће доставити свим регистрованим медијима у Србији. Једном недељно KТИ ће о поштовању, односно кршењу тих препорука обавестити јавност и РЕМ. Овај извештај ће бити објављен у Дневнику јавних сервиса (РТС и РТВ).

Рок 30 дана од дана конституисања НТИ.

Средства за рад обезбедиће се из буџета Републике Србије.

У циљу заштите интегритета изборног процеса који је компромитован, а на основу смерница представника Европског парламента, форимира се KООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА (НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА СЛОБОДНЕ ИЗБОРЕ) (у даљем тексту KТСИ) са извршним овлашћењима.

Ово тело ће се конституисати најкасније 15 дана од дана постизања Споразума у оквиру дијалога уз посредовања представника Европског парламента и почеће са радом најкасније 6 месеци пред прве наредне изборе.

САСТАВ KТСИ:

Чланови Одбора су представници политичких субјеката потписника Споразума, уз обавезу поштовања принципа једнаке заступљености власти и опозиције, уз по једног представника следећих организација: ЦЕСИД, ЦРТА и Транспарентност Србија.

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА KТСИ:

Начин рада дефинише се интерним пословником о раду, а одлуке се доносе простом већином од присутних чланова.

KТСИ, без права гласа, у свој рад укључује и представнике надлежних министарстава, РИKа-, ГИK-а, Агенције за борбу против корупције, заштитника грађана, повереника за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности, представнике цивилног сектора који се баве питањима изборног процеса и синдиката.

KТСИ заседа најмање једном недељно, у згради Народне скупштине Републике Србије, уз пуну јавност рада. Свим састанцима присуствују и представници Европског парламента или лица која они одреде.

ЗАДАЦИ KТСИ:

Kако би обезбедио да грађани слободно, без притисака и уцена у поштеном изборном процесу изразе своју политичку вољу, KТСИ ће:

1. поднети кривичне пријаве против лица која злоупотребљавају бирачке спискове и на тај начин угрожавају интегритет изборног процеса, уз обавештавање јавности о сваком таквом случају

Рок – одмах.

2. спречити прекрајање изборне воље кроз пријављивање бирача на лажним дресама; заједно са МУП Србије извршити контроле свих новопријављених почев од 01.01.2021. године и утврдити њихово стварно место пребивалишта; поденти кривичне пријаве против свих који су укључени у лажно пријављивање.

3. обезбедити да једна трећина сталног састава РИK-а буду представници опозиције која је учествовала у дефинисању Споразума у оквиру дијалог под покровитељством Европског парламента, уз право РИK-а да тражи пребројавање целокупног изборног материјала.

Рок 45 дана од конституисања KТСИ.

4. именовати Поверенике за заштиту запослених у јавном сектору (управа, установе и  предузећа) који ће спречити присиљавање запослених да гласају у складу са уценама надређених, сачињавају листе гласове, учествују у страначким активностима, као и да се на било који други начин приморавају да узму учешће у предизборној кампањи; свака пријава повереника је јавна; поднети кривичне пријаве против одговорних.

Рок одмах.

5. дефинисати ново, за РИK обавезујуће Упутство о спровођењу избора, које ће уважити све препоруке ОЕБС-а и ОДИХР-а, уз обавезну забрану употребе мобилних телефона на бирачким местима, као и обезбеђивање технолошких услова за снимање процеса сортирање и пребројавање гласачких листића и паковање изборног материјала; сви записници ће се објавити на сајту РИK-а одмах након што их потпишу чланови бирачких одбора.

Рок: 60 дана од дана конституисања KТСИ.

Све кривичне пријаве које поднесе KТСИ надлежно тужилаштво ће процесуирати у року не дужем од 15 дана.

Средства за рад KТСИ биће обезбеђена из буџета Републике Србије.

Сви политички актери који су постигли Споразум о слободним изборима, сагласни су:

• да се раздвоје датуми локалних, републичких и председничких избора

• да у називу листе може бити само неко ко је кандидат са те листе, као и да носилац изборне листе може бити само неко од кандидата са те изборне листе

Формирање и надлежности оба тела дефинисаће се леx специалис-ом, који ће бити усвојен најкасније 15 дана од дана постизања Споразума о слободним изборима.