Зоран Јовановић, председник

Милош Марковић, потпредседник и заменик председника

Драган Балабан, потпредседник

Дејан Пандуров, председник Извршног одбора

Тијана Зубовић, повереница Клуба демократске омладине Панчево

Ксенија Лалић, чланица, секретарка

Драгољуб Крстић, члан

Зоран Лауташ, члан

Звонко Миленковић, члан

Драган Поповић, члан

Тијана Романић, чланица

Саша Хаџи - Перић, члан

Весна Мартиновић, чланица по функцији

Снежана Марковић. чланица по функцији